Kompendiet

 
Åpne boken ved å klikke på bildet

Grans Kompendium i Revmatologi er i tiende utgave bygget opp omkring Helsedirektoratets læringsmål for leger som spesialiserer seg i revmatologi. Læringsmålene gjelder fra 1. mars 2019. Leger i spesialistutdanning (LIS) er den primære målgruppen, men også veiledere og andre leger vil ha nytte av boken.

Kompendiet ble utgitt første gang i 1997 og bygger på professor Jan Tore Grans brede revmatologiske kompetanse, kliniske erfaring og utdanning av spesialister gjennom flere ti-år. Boken har fått god omtale og har vært mye brukt.

Denne utgaven har nytt og oppdatert innhold som er delt inn i åtte hoveddeler. Hver del inneholder kapitler. De første kapitlene i hver del er inneholder læringsmålene i stigende rekkefølge. Deretter følger diagnose-kapitlene alfabetisk. Disse beskriver epidemiologi, patogenese, utredning, diagnostisering, kriterier for diagnose, differensialdiagnoser, behandling, behandlingsretningslinjer, prognose og anbefalt litteratur til fordypning.

Grans Kompendium i revmatologi består av ca. 200 kapitler og læringsmål og 400 illustrasjoner. Læringsmålene er listet opp i et eget kapittel under basiskompetanse og foran i hver hoveddel. Læringsmålene har lenker til respektive kapitler i Kompendiet.

Innholdet i Kompendiet omfatter de fleste sykdommer og problemstillinger en møter i revmatologisk praksis. Boken fremhever klinisk nyttig informasjon og differensialdiagnostikk. Kompendiet er likevel ikke en komplett lærebok. Spesialistutdanningen i revmatologi forutsetter også bruk av andre faglitterære kilder.

Navigering i boken er tilrettelagt ved et søkefelt, «Search in book…. «, øverst til høyre på hver side og en innholdsfortegnelse, «contents».

Utgivelsen er et «non-profit» prosjekt. Kompendiet er fritt for reklame og tilbys gratis i det digitale formatet.

Bokens åtte hoveddeler:

Andre sykdommer

Sykdommer som sarkoidose, histiocytose m. fl. kan ha revmatiske manifestasjoner. Ikke-inflammatoriske revmatiske tilstander er også beskrevet.

On-line versjonen er enklest å bruke, men du kan laste også ned Kompendiet som en pdf-fil for off-line bruk på din telefon, nettbrett eller PC. Du kan også der via innholdsfortegnelsen navigere direkte til de enkelte kapitler. Vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner er tilgjengelige i pdf, og at den ikke oppdateres fortløpende. Klikk på «Last ned» i linjen nedenfor.

Utdrag fra boken:

Hud-manifestasjoner ved revmatisk sykdom

Hud-manifestasjoner er vanlig ved mange revmatiske sykdommer, men særlig ved systemisk lupus erythematosus (SLE)dermatomyositt og systemisk sklerose er de essensielle deler av de typiske sykdomsbildene. Klassifikasjon av hud-manifestasjoner krever observasjon av forandringene, anamnese (bakenforliggende sykdom, inklusiv malignitet, medikament-reaksjon og sol-eksponering). Vennligst les mer i Kompendiet…

Granulomatose med polyangiitt (GPA, tidligere Wegeners Granulomatose)

Granulomatose med polyangiit (GPA) karakterisert av nekrotiserende granulomatøs vaskulitt av små og mellomstore kar. Sykdommen rammer i hovedsak øvre og/elle nedre luftveier, men kan ellers ramme kar i fleste andre organsystemer i tillegg som oftest i nyrer og hud. GPA er sterkt assosiert til antistoff mot granuler i cytoplasma til neutrofile granulocytter. Et autoantistoff, anti-neutrofil cytoplasma antistoff (ANCA) bindes spesifikk på proteinase 3 (PR3-ANCA) er sterkt assosiert til GPA. Histologisk kan sees granulomer… Granulomatose med polyangiit (GPA), mikroskopisk polyangiit (MPA) samt og eosinofil granulomatøs polyangiit (EGPA) er klassifiserte som ANCA assosierte vaskulitter (AAV). Årsaken for å den enkelte pasienten utvikler GPA er ukjent. Det er data som knytter dette til bærerstatus av bakterien Staphylococcus aureus.  . Vennligst les mer om GPA i Kompendiet…

Hjertet og revmatisk sykdom

Autoimmune revmatiske sykdommer som artritt, bindevevssykdommer og vaskulitt kan angripe hjertet og medføre alvorlige komplikasjoner. Dette ses ved flere av de typiske sykdommene revmatoid artritt (RA), systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk sklerose (SSc) og Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) som er nærmere omtalt her. Årsakene er flere: Kronisk inflammasjon øker utvikling av aterosklerose. Sykdom kan medføre inaktivitet og dermed fedme, hypertensjon, diabetes og hyperlipidemi (Hørnberg K, 2020), men revmatisk sykdom kan også skade hjertet direkte via autoimmune mekanismer. Mer om hjertemanifestasjoner i Kompendiet…

Kloke valg

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Kloke-valg-man-book-person-black-and-white-group-people-703557-pxhere.com_-768x1024.jpg
PxHere

Vi ønsker alle å gjøre kloke valg. Imidlertid kan tidspress, påvirkning fra reklame, innstendige ønsker fra pasienter og pressgrupper påvirke våre avgjørelser. Nasjonalt og internasjonalt har det derfor vært behov for kampanjer og retningslinjer med fokus på kloke valg innen revmatologi og annen medisinsk virksomhet. Vennligst les mer i Kompendiet her…

Kunstig intelligens, maskinlæring og «big data» i revmatologi

Kunstig intelligens er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor fremstår som tilsynelatende intelligent.

PxHere

Maskin-læring er en undergruppe der dataprogrammet lærer med øvelse over tid ved prøving og feiling. Metoden har potensiale til sikrere diagnoser og mer skreddersydde behandlinger (Pettersen KH, 2019).

Big data omfatter enorme mengder data innhentet fra multiple kilder. Disse kan være kliniske data fra elektroniske journaler, helseregistre eller pasient-genererte fra app’er. Biologiske variabler fra molekylær forskning, sosiale data fra sosiale nettverk og økologiske data fra forurensing, epidemier og atmosfæriske forhold kan kobles sammen og evalueres for ulike sammenhenger (Gossec L, 2020). Vennligst les mer om kunstig intelligens og «big data» i revmatologi i Kompendiet…Lærebøker i norsk revmatologi

Oppdateringer

Kompendiet vil bli fortløpende oppdatert, og vi er takknemlige for nyttige tilbakemeldinger som kan bidra til forbedringer. Spesielt ønsker vi å integrere flere relevante data fra det norske revmatologiske miljøets forskning.

 1,406 besøkende totalt,  73 besøk i dag