Kompendiet

 
Åpne Grans Kompendium i Revmatologi ved å klikke på bildet. Illustrasjoner på forsiden ved DouglasOliver/iStock, JynMeyerDesign/iStock, BurbElkin/iStock og mr.suphochaipraserdumrongchai/iStock

Grans Kompendium i Revmatologi: En omfattende ressurs for revmatologer

Grans Kompendium i Revmatologi er et digitalt oppslagsverk for leger og helsepersonell som ønsker å spesialisere seg på revmatiske sykdommer. Kompendiet omhandler derfor Helsedirektoratets kliniske læringsmål fra 2019 for leger som spesialiserer seg i revmatologi (LIS).

Kompendiet har til hensikt å dekke alle aspekter av feltet, fra grunnleggende patofysiologi til de nyeste diagnostiske og terapeutiske strategiene, men er likevel ikke er en komplett lærebok. For en fullstendig spesialistutdanning i revmatologi er det nødvendig også å bruke andre faglitterære kilder. Kompendiet er imidlertid gratis tilgjengelig på nett i digital form.

Den digitale publisering har store fordeler: Interne og eksterne lenker, søkesystemet på hver side, supplerende informasjon bare «ett klikk unna», innholdet er tilgjengelig via telefon, PC og nettbrett og det oppdateres regelmessig.

Det er vårt mål at Kompendiet skal være et nyttig verktøy for spesialistkandidater og alle som jobber med revmatiske sykdommer.

Kompendiet har en lang historie:

Den ble først utgitt i 1997 og har kommet i totalt ni utgaver fram til 2012. Den tiende utgaven er digital og oppdateres jevnlig. Kompendiet bygger på professor Jan Tore Grans brede kompetanse og kliniske erfaring, og er et resultat av flere tiår med utdanning av spesialister og innspill fra dyktige kolleger. LIS-legene er bokens primære målgruppe, men den vil også være nyttig for veiledere, andre leger og øvrige interesserte.

Nytt i 2024:

Det siste året er innholdet igjen er grundig revidert. Revmatologene Øyvind Palm og Ragnar Gunnarsson har lagt til ny informasjon, oppdaterte klassifikasjonskriterier og mye ny litteratur som vi har lenket til. Kompendiet består nå av ca. 250 kapitler, 201 læringsmål og mer enn 400 illustrasjoner.

Klinikeren vil, som i forrige utgave, ha nytte av «Nøkkelord for journalskriving» og forslag til ICD-10 diagnosekoder som er tilgjengelig i flere av kapitlene. Kodene er lenket til e-helse-direktoratets kodesystem, der en finner nærmere beskrivelse og supplerende koder ved behov.

Non-profit

Kompendiet er et faglig, «non-profit» engasjement drevet av interesse for revmatologi. Bidragsyterne har ingen økonomiske fordeler eller relevante kommersielle eksterne tilknytninger. Kompendiet er fritt for reklame og tilbys gratis.

Oppslag i Kompendiet kan skje via et søkefelt; «Search in book….», øverst til høyre på hver side og en innholdsfortegnelse, «contents».

PDF-versjon

En papirutgave kan vi dessverre ikke tilby, men boken er tilgjengelig i PDF-utgave som kan lastes ned og brukes off-line.

On-line versjonen er enklest å bruke, men du kan også laste ned Kompendiet som en pdf-fil for off-line bruk på din telefon, nettbrett eller PC. Du kan der navigere direkte til de enkelte kapitler via innholdsfortegnelsen. Vær likevel oppmerksom på at ikke alle funksjoner er tilgjengelige i pdf, og at den ikke oppdateres fortløpende. Klikk på «Last ned» i linjen nedenfor for versjon 26. mars 2024. OBS! Ikke velg «skriv ut» uten å være klar over at boken er på over 2000 sider!

Vi har mottatt forespørsler om å få kjøpe boken i papirformat, noe vi har dessverre ikke kan imøtekomme nå. Det nærmeste bok-format som vi kommer for tiden er pdf-utgaven som kan lastes ned.

Bokens åtte hoveddeler:

Utdrag og sitater fra Kompendiet:

Feber av ukjent årsak

Feber defineres ved kroppstemperatur over 38,3 grader. Målt aksillært er kroppstemperaturen 0.6 °C lavere enn rektalt, oralt eller i øret. Fysiologisk temperaturstigning ses ved muskulært hardt arbeid og trening og ved muskelkramper.

Klassisk feber av ukjent årsak kan defineres som kroppstemperatur >38,3 grader i minst tre uker uten åpenbar årsak til tross for utredning i over en uke (Roth AR, 2003). Les mer om utredning og differensialdiagnoser ved feber i Kompendiet...

Munnsår ved revmatisk sykdom

Munnsår ved Behctes sykdom.

Revmatiske sykdommer som vaskulitt og bindevevssykdommer medfører ofte munnsår (stomatitt). Disse er imidlertid så vanlig i befolkningen (aftøs stomatitt oppleves av 20%) at tilfeldige sammentreff forekommer ofte. De fleste typer munnsår er harmløse og går over innen 1-2 uker. Iblant kan munnsår imidlertid bli smertefulle, vedvarende over tid eller være stadig tilbakevendende. Sårene kan omfatte lepper, innsiden av kinn, munngulv, tunge og tannkjøtt. Symptomene kan iblant vanskeliggjøre inntak av drikke og spising. Illustrasjon: Bittencourt Mde J, Dias CM, Lage TL, Barros RS, Paz OA, Vieira Wde B – Anais brasileiros de dermatologia (2013 May-Jun)CC BY-NC 3.0. Revmatiske sykdommer der munnsår er en del av sykdomsbildet og inngår i klassifikasjonskriterier for for systemisk lupus (SLE) og Behcets syndrom. …Munnsår som bør undersøkes nærmere når følgende symptomer foreligger: Abdominale smerter, Artralgi og/eller artritt, Diare, kronisk, Eksantem, Feber, Munnsår som er 2-3 cm eller mer eller ikke gror innen 2-3 uker, residiverende, hyppige utbrudd…. Les mer om munnsår i Kompendiet…

Persontilpasset behandling

Hver enkelt person har en unik variant av det menneskelige genomet, og helsen er en konsekvens av genetisk variasjon og miljøfaktorer. Persontilpasset legemiddelbehandling har til hensikt å tilpasse den medisinsk behandlingen i størst mulig grad til hvert enkelt individ  Målet er å gi riktig pasient riktig behandling til riktig tid (Lu Y-F, 2014).

Persontilpasset legemiddelbehandling kan deles i to hovedkategorier: 1. Presisjons-medisin som baseres på den enkelte persons gener eller antistoff og som gjør at spesielle medikamenter eller andre helsemessige tiltak er egnet eller uegnet eller at individuelle sykdomsforløp kan forutses (National Research Council, US, 2013). 2. Behandling som er tilpasset spesielle pasientgruppers behov og forutsetninger slik som eldre, gravide eller ved annen samtidig sykdom. Les mer om persontilpasset medisin i Kompendiet…

Barn som halter

Barn uttrykker smerte ofte på andre måter enn voksne. Tegn på mistrivsel som irritabilitet, redusert appetitt og vekttap kan skyldes smerte. Dersom underekstremiteter angripes, halter ofte barnet. For klinikeren er det viktig å kjenne de vanligste årsakene til halting blant barn. Det kan foreligge banale årsaker som en liten skade ved at barnet har tråkket på torner, tegnestift, eller glasskår. Også serøs coxitt er vanlig og har god prognose. Anamnesen er alltid av betydning. Når en vurderer mulige årsaker, er også barnets alder og kjønn av interesse. De aller fleste tilfeller av halting hos barn, skyldes ufarlige og forbigående årsaker, men alvorlige tilstander må ikke overses. Les mer om barn som halter i Kompendiet…

Matvarer, kostholdstilskudd og nytelsesmidler

Enkelte matvarer rapporteres nesten umiddelbart å gi ubehagelig effekt på den revmatiske sykdommen. Mer enn en av tre pasienter med revmatiske sykdommer mener symptomene øker med inntaket av spesielle næringsstoffer. Det synes å være likt mellom de enkelte diagnosene. Slik virkning forklares ikke ut i fra påvirkning av immunsystemet. Det er mer sannsynlig at matvarene inneholder stoffer som enten virker direkte på inflammasjonen eller setter fri tilsvarende stoffer fra kroppen. Svinekjøtt, tomater, spinat og sitrusfrukter. Noen matvarer frigjør stoffer som forbigående påvirker blodårer, gir hevelse og økt varme. Slike stoffer er vasoaktive aminer som inkluderer histamin og serotonin. Innholdet av histaminer er høyt i svinekjøtt, kjøttsaus, tomater og spinat. Mer om ernæring, vekttap og kosthold i Kompendiet…

Borrelia artritt

Erythema migrans etter Flåttbitt. Ringen rundt bittet utvider seg først og blekner av etter hvert. CC0

Borrelia-artritt er en infeksiøs artritt forårsaket av spiroketen Borrelia burgdorferi som overføres ved bitt av midd (Ixodes ricinus). Ca. 2% av dem som bites blir syke. Sykdommen forløper likevel ulikt fra typisk infeksiøs/bakteriell artritt…Borrelia infeksjon må skilles fra infeksjon med TBE (“Tick Born Encephalitis”) som skyldes et virus som også kan overføres ved skogflått. Mot TBE finnes vaksine, men ikke mot borreliose… Mer om Borrelia artritt i Kompendiet…

Systemisk lupus (SLE)

Medikamentutløst lupus (TNF-hemmer) hos en 70 år gammel kvinne. Bedring etter en måned etter seponering og lav dose kortikosteroid.

Medikamentutløst lupus (TNF-hemmer) hos en 70 år gammel kvinne. Bedring etter en måned etter seponering og lav dose kortikosteroid.

…SLE kjennetegnes av individuelle, ulike sykdomsforløp. Autoimmun skade på hud, slimhinnerledd, indre organer, blod- og nervesystem skjer i ulik grad, men akkumulerer skade og organsvikt over tid (Dörner T, 2019). Illustrasjon: Dalle Vedove C, Simon JC, Girolomoni G – Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology : JDDG (2012). CC BY 2,5. Tidlige symptomer (presentasjon i primærhelsetjenesten): Påvirket allmenntilstand: (Utmattelse/fatigue, redusert appetitt, vekttap og influensa-lignende slapphet). Samtidig kan mer typiske sykdomstrekk ses (Mok CC. 2014): Artralgi (ny-oppstått, ofte fingerledd). Artritt (ofte symmetrisk i små-ledd/fingre, som ved tidlig revmatoid artritt (RA)). Eksem i ansikt (sommerfugl-utbredelse). Fotosensitivitet (markert utslett av lys og sol-eksponering). Munnsår. Pleuritt / pleurale smerter (smerter i thoraks ved dyp inspirasjon). Raynauds fenomen. «Gammel tommelfingerregel: jo flere ANA subtyper, desto mer sannsynlig foreligger SLEVennligst les mer om SLE i Kompendiet…

Diabetes og revmatiske symptomer

Diabetisk hånd syndrom (Limited Joint Mobility Syndrome, Diabetisk keiropati (cheiro = gresk for hånd) eller Stiff Hand Syndrome)… Et tidlig undersøkelsesfunn er at fingrene ikke kan strekkes ut når håndflaten legges mot en bordflate. Tilsvarende forblir fingrene bøyd når håndflatene legges mot hverandre (Prayer’s/Preacher’s sign). Illustrasjon: Pandey A, Usman K, Reddy H, Gutch M, Jain N, Qidwai S – Annals of medical and health sciences research (2013)CC BY-NC-SA 3.0. Vennligst les mer i Kompendiet…

Antifosfolipid syndrom

Glomerulum med “halvmåne-nefritt” ved ANCA vaskulittLivedo retikularis forekommer blant friske, ved antifosfolipid syndrom, Sneddon syndrom, juvenil PAN / DADA2 og polyarteritis nodosa.Glomerulum med “halvmåne-nefritt” ved ANCA vaskulitt

Antifosfolipid syndrom (APS) medfører venøse og arterielle tromboser og komplikasjoner i svangerskap (spontanaborter, dødfødsler, premature fødsler) ved tilstedeværelse av antifosfolipid antistoffer (APL: lupus antikoagulant, anti-kardiolipin eller anti-beta2 glykoprotein-1 antistoffer). APS er en primær autoimmun sykdom (primær APS) eller kan påvises hos pasienter med annen autoimmun sykdom, vanligst ved systemisk lupus erythematosus (SLE) i form av sekundært APS. Undergrupper av APS er katastrofalt APS (CAPS) som progredierer over timer-dager og omfatter flere organer (vennligst les om CAPS nedenfor i dette kapittelet), mikroangiopatisk og seronegativ APS (Gomez-Puerta JA, 2014). Illustrasjon: Sajjan VV, Lunge S, Swamy MB, Pandit AM – Indian dermatology online journal (2015 Sep-Oct)CC BY -NC-SA 3.0. Vennligst les mer i Kompendiet…

VEXAS syndrom

VEXAS er et vaskulitt-lignende syndrom som ble første gang beskrevet i 2020. VEXAS er et akronym for Vakuoler, E1-enzym, X-bundet, Autoinflammatorisk og Somatisk. Syndromet skyldes en genetisk mutasjon og opptrer typisk hos middelaldrende menn. De første 25 identifiserte pasientene er menn med alvorlig, autoinflammatorisk sykdom og som oftest med polykondritt. Vennligst les mer om VEXAS syndrom i Kompendiet…

Sarkoidose

PET/CT ved sarkoidose viser multiple manifestasjoner (piler)

Sarkoidose er en systemisk betennelsessykdom som karakteriseres med inflammatoriske granulomer uten sentral nekrose («non-caseating»). Granulomer er betennelsknuter laget av epiteloide celler og kjempeceller. Hovedmanifestasjon er fra lunger og luftveier (> 90%). Ekstrapulmonale manifestasjoner kan forekomme i over 30% tilfelle med da affeksjon av hud, øyne, lever og milt, muskler og ledd, nyrer, hjerte og nervesystemet. …Sykdommen er hyppigere i Norden en andre deler av Europa. Illustrasjon: Karunanithi S etc. – Indian journal of nuclear medicine : IJNM : the official journal of the Society of Nuclear Medicine, India (2015 Jan-Mar). CC BY-NC-SA 3.0. Mer om sarkoidose i Kompendiet…

Kloke valg

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Kloke-valg-man-book-person-black-and-white-group-people-703557-pxhere.com_-768x1024.jpg
PxHere

Vi ønsker alle å gjøre kloke valg. Imidlertid kan tidspress, påvirkning fra reklame, innstendige ønsker fra pasienter og pressgrupper påvirke våre avgjørelser. Nasjonalt og internasjonalt har det derfor vært behov for kampanjer og retningslinjer med fokus på kloke valg innen revmatologi og annen medisinsk virksomhet. Vennligst les mer i Kompendiet her…

Antistoff/biomarkører ved systemiske bindevevssykdommer

Autoimmune sykdommer angriper ca 5% av befolkningen og de fleste tilfellene karakteriseres nærmere av serum antistoff som kan representere diagnostiske og prognostiske markører. De er dermed av betydning for persontilpasset medisin. Ofte utvikles antistoff før kliniske symptomer på de enkelte sykdommene. De korrelerer dårlig med sykdomsaktivitet, men kan hjelpe å identifisere fenotyper med forventede spesifikke organmanifestasjoner. Antistoff kan derfor være viktige for valg av tilpasset behandling og oppfølging (Sirotti S, 2017). Antinukleære antistoff (ANA) er ofte tilstede som markører, men ikke obligate for spesifikk diagnose:

Subklasser av ANASykdoms-assosiasjon
Anti-dobbeltkjedet (nativt) DNA (anti-Dna)SLE
Anti-centromer (CENP)Systemisk sklerose, begrenset form (CREST)
Anti-Sm (Smith)SLE 
Anti-RNP (U1RNP)MCTD
Anti-SSA (Ro 52/60)SjøgrensSLE (særlig subakutt, kutan form)
Anti-SSB (La)Sjøgrens, SLE (særlig subakutt, kutan form)
Anti Scl70 (topoisomerase I)Systemisk sklerose, diffus form
Anti-PMScl75/100Skleromyositt (overlapp systemisk sklerose og polymyositt)
Anti-Jo-1Antisyntetase syndrom
..les mer i Kompendiet..

Oppdateringer i Kompendiet

Kompendiet vil bli fortløpende oppdatert, og vi er takknemlige for nyttige tilbakemeldinger som kan bidra til forbedringer. Spesielt ønsker vi å integrere flere relevante data fra det norske revmatologiske miljøets forskning. post@revmakompendium.no

Loading