Kompendiet

 
Åpne boken ved å klikke på bildet

Grans Kompendium i Revmatologi er i tiende utgave bygget opp omkring Helsedirektoratets læringsmål for leger som spesialiserer seg i revmatologi. Læringsmålene gjelder fra 1. mars 2019. Leger i spesialistutdanning (LIS) er den primære målgruppen, men også veiledere og andre leger vil ha nytte av boken.

Kompendiet ble utgitt første gang i 1997 og bygger på professor Jan Tore Grans brede kompetanse, kliniske erfaring og utdanning av spesialister gjennom flere ti-år. Boken har fått god omtale og har vært mye brukt.

Denne utgaven har nytt og oppdatert innhold som er delt inn i åtte hoveddeler. Hver del inneholder kapitler. De første kapitlene i hver del er inneholder læringsmålene i stigende rekkefølge. Deretter følger diagnose-kapitlene alfabetisk. Disse beskriver epidemiologi, patogenese, utredning, diagnostisering, kriterier for diagnose, differensialdiagnoser, behandling, behandlingsretningslinjer, prognose og anbefalt litteratur til fordypning.

Grans Kompendium i revmatologi består av ca. 200 kapitler og læringsmål og 400 illustrasjoner. Læringsmålene er listet opp i et eget kapittel under basiskompetanse og foran i hver hoveddel. Læringsmålene har lenker til respektive kapitler i Kompendiet.

Innholdet i Kompendiet omfatter de fleste sykdommer og problemstillinger en møter i revmatologisk praksis. Boken fremhever klinisk nyttig informasjon og differensialdiagnostikk. Kompendiet er likevel ikke en komplett lærebok. Spesialistutdanningen i revmatologi forutsetter også bruk av andre faglitterære kilder.

Navigering i boken via et søkefelt, «Search in book….», øverst til høyre på hver side og en innholdsfortegnelse, «contents».

Utgivelsen er et «non-profit» prosjekt. Kompendiet er fritt for reklame og tilbys gratis i det digitale formatet.

Bokens åtte hoveddeler:

On-line versjonen er enklest å bruke, men du kan laste også ned Kompendiet som en pdf-fil for off-line bruk på din telefon, nettbrett eller PC. Du kan også der via innholdsfortegnelsen navigere direkte til de enkelte kapitler. Vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner er tilgjengelige i pdf, og at den ikke oppdateres fortløpende. Klikk på «Last ned» i linjen nedenfor.

Utdrag fra boken:

Munnsår ved revmatisk sykdom

Munnsår ved Behctes sykdom

Revmatiske sykdommer som vaskulitt og bindevevssykdommer medfører ofte munnsår (stomatitt). Disse er imidlertid så vanlig i befolkningen (aftøs stomatitt oppleves av 20%) at tilfeldige sammentreff forekommer ofte.

De fleste typer munnsår er harmløse og går over innen 1-2 uker. Iblant kan munnsår imidlertid bli smertefulle, vedvarende over tid eller være stadig tilbakevendende. Sårene kan omfatte lepper, innsiden av kinn, munngulv, tunge og tannkjøtt. Symptomene kan iblant vanskeliggjøre inntak av drikke og spising. Illustrasjon: Bittencourt Mde J, Dias CM, Lage TL, Barros RS, Paz OA, Vieira Wde B – Anais brasileiros de dermatologia (2013 May-Jun)CC BY-NC 3.0.

Revmatiske sykdommer der munnsår er en del av sykdomsbildet og inngår i klassifikasjonskriterier for for systemisk lupus (SLE) og Behcets syndrom. Les mer om munnsår i Kompendiet…

Borrelia artritt

Erythema migrans etter Flåttbitt. Ringen rundt bittet utvider seg først og blekner av etter hvert. CC0

Borrelia-artritt er en infeksiøs artritt forårsaket av spiroketen Borrelia burgdorferi som overføres ved bitt av midd (Ixodes ricinus). Ca. 2% av dem som bites blir syke. Sykdommen forløper likevel ulikt fra typisk infeksiøs/bakteriell artritt

Borrelia infeksjon må skilles fra infeksjon med TBE (“Tick Born Encephalitis”) som skyldes et virus som også kan overføres ved skogflått. Mot TBE finnes vaksine, men ikke mot borreliose…

Artritt opptrer relativt sent i sykdomsforløpet. Et tidlig og spesielt symptom kan være temporomandibular smerte (kjeve). Gjennomsnittlig går det 6 måneder fra sykdomsdebut til artritt (4 dager – 2 år). Svært ofte monartritt og da særlig i ett kneledd. Intermitterende anfall hos 50%… Mer om Borrelia artritt i Kompendiet…

Diabetes og revmatiske symptomer

Diabetisk hånd

Diabetisk hånd syndrom (Limited Joint Mobility Syndrome, Diabetisk keiropati (cheiro = gresk for hånd) eller Stiff Hand Syndrome). Epidemiologi: Diabetisk hånd syndrom rammer ca. 30 – 40 % av pasienter med insulinavhengig diabetes. Patogenese: Sykdomsprosessen medfører økt bindevev (kollagen) som ikke nedbrytes. I tillegg oppstår forandringer i små blodårer (mikroangiopati) som påvirker blodsirkulasjonen huden og underhuden.

  • Tiltagende stivhet
  • Nedsatt bevegelighet
  • Redusert gripestyrke

Et tidlig undersøkelsesfunn er at fingrene ikke kan strekkes ut når håndflaten legges mot en bordflate. Tilsvarende forblir fingrene bøyd når håndflatene legges mot hverandre (Prayer’s/Preacher’s  sign: Se foto ovenfor). Behandling: Best mulig regulering av blodsukkeret er forebyggende og kan bedre forandringene i et tidlig stadium. Tøyninger for å strekke ut fingrene kan ha effekt. I noen tilfeller er håndkirurgi nødvendig, men en må være klar over at komplikasjonsrisiko ved diabetes er større enn blant ellers friske som behandles for Dupuytrens kontraktur eller trigger finger. Prognose: Behandlingseffekt er ofte skuffende, men noe beskyttelse mot utvikling og progresjon kan oppnås ved optimal kontroll av grunnsykdommen (Goyal A, Cureus, 2018). Illustrasjon: Pandey A, Usman K, Reddy H, Gutch M, Jain N, Qidwai S – Annals of medical and health sciences research (2013)CC BY-NC-SA 3.0. Vennligst les mer i Kompendiet…

Antifosfolipid syndrom

Glomerulum med “halvmåne-nefritt” ved ANCA vaskulittLivedo retikularis forekommer blant friske, ved antifosfolipid syndrom, Sneddon syndrom, juvenil PAN / DADA2 og polyarteritis nodosa.Glomerulum med “halvmåne-nefritt” ved ANCA vaskulitt

Antifosfolipid syndrom (APS) medfører venøse og arterielle tromboser og komplikasjoner i svangerskap (spontanaborter, dødfødsler, premature fødsler) ved tilstedeværelse av antifosfolipid antistoffer (APL: lupus antikoagulant, anti-kardiolipin eller anti-beta2 glykoprotein-1 antistoffer). APS er en primær autoimmun sykdom (primær APS) eller kan påvises hos pasienter med annen autoimmun sykdom, vanligst ved systemisk lupus erythematosus (SLE) i form av sekundært APS. Undergrupper av APS er katastrofalt APS (CAPS) som progredierer over timer-dager og omfatter flere organer (vennligst les om CAPS nedenfor i dette kapittelet), mikroangiopatisk og seronegativ APS (Gomez-Puerta JA, 2014). Illustrasjon: Sajjan VV, Lunge S, Swamy MB, Pandit AM – Indian dermatology online journal (2015 Sep-Oct)CC BY -NC-SA 3.0. Vennligst les mer i Kompendiet…

VEXAS syndrom

VEXAS er et vaskulitt-lignende syndrom som ble første gang beskrevet i 2020. VEXAS er et akronym for Vakuoler, E1-enzym, X-bundet, Autoinflammatorisk og Somatisk. Syndromet skyldes en genetisk mutasjon og opptrer typisk hos middelaldrende menn. De første 25 identifiserte pasientene er menn med alvorlig, autoinflammatorisk sykdom og som oftest med polykondritt. Vennligst les mer om VEXAS syndrom i Kompendiet…

Sarkoidose

PET/CT ved sarkoidose viser multiple manifestasjoner (piler)

Sarkoidose er en systemisk betennelsessykdom som karakteriseres med inflammatoriske granulomer uten sentral nekrose («non-caseating»). Granulomer er betennelsknuter laget av epiteloide celler og kjempeceller. Hovedmanifestasjon er fra lunger og luftveier (> 90%). Ekstrapulmonale manifestasjoner kan forekomme i over 30% tilfelle med da affeksjon av hud, øyne, lever og milt, muskler og ledd, nyrer, hjerte og nervesystemet. Grad av organaffeksjon og prognose er avhengig av kjønn, alder og rase. Unge kvinner av afrikansk herkomst er mest rammet. Sykdommen er hyppigere i Norden en andre deler av Europa. Illustrasjon: Karunanithi S etc. – Indian journal of nuclear medicine : IJNM : the official journal of the Society of Nuclear Medicine, India (2015 Jan-Mar). CC BY-NC-SA 3.0

Mer om sarkoidose i Kompendiet…

Kloke valg

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Kloke-valg-man-book-person-black-and-white-group-people-703557-pxhere.com_-768x1024.jpg
PxHere

Vi ønsker alle å gjøre kloke valg. Imidlertid kan tidspress, påvirkning fra reklame, innstendige ønsker fra pasienter og pressgrupper påvirke våre avgjørelser. Nasjonalt og internasjonalt har det derfor vært behov for kampanjer og retningslinjer med fokus på kloke valg innen revmatologi og annen medisinsk virksomhet. Vennligst les mer i Kompendiet her…

Oppdateringer

Kompendiet vil bli fortløpende oppdatert, og vi er takknemlige for nyttige tilbakemeldinger som kan bidra til forbedringer. Spesielt ønsker vi å integrere flere relevante data fra det norske revmatologiske miljøets forskning.

 26,371 besøkende totalt,  13 besøk i dag