Læringsmål for LIS

 

Lenke til Kompendiets hovedside (revmakompendium.no) her

Regler for gammel spesialistutdanning her

Ny spesialistutdanning (fra 2019):

BASISKOMPETANSE (Læringsmål REV 001- REV 005)

Foto: PxHere

Læringsmål for spesialistutdanning i revmatologi (LIS) er definert av Helsedirektoratet. Nedenfor er lenke til Helsedirektoratets læringsmål for LIS og en liste med lenker til  de aktuelle kapitlene i Grans kompendium i revmatologi for leger i spesialistutdanning. Kompetanseportalken benyttes for dokumentasjon av spesialistutdanningen

Lenke til Helsedirektoratets side 

Lenke til Kompetanseportalen

Liste med læringsmål og lenker til respektive kapitler i Kompendiet:

REV 001 Anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser – revmatiske sykdommer

 • Ha god kunnskap om anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser relevant for revmatiske sykdommer, herunder beinmetabolisme, fatigue, inflammasjon, smertefysiologi og smertemekanismer.

REV 002 Normal, mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi

REV 003 Immunsystemets oppbygning og funksjon

 • Ha god kunnskap om normal samt mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi av organsystemer og vev relevant for revmatologiske sykdommer.
 • Ha god kunnskap om immunsystemets oppbygning og funksjon, herunder osteoimmunologi, mekanismer for toleranse og autoimmunitet.

REV 004 Utredning, behandling og oppfølging

 • Selvstendig kunne starte utredning, behandle og følge opp alle revmatiske sykdommer.

REV 005 Helhetlig vurdering av helse- og sykdomssituasjon

 • Selvstendig kunne foreta en helhetlig vurdering av en revmatisk pasients helse- og sykdomssituasjon.

INFLAMMATORISKE ARTRITTSYKDOMMER (Læringsmål REV 006-REV 020)

REV 006. RApsoriasisartritt, aksial og perifer spondyloartritt, herunder ankyloserende spondylitt.

 • Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose.

REV 007 Palindrom revmatismeStills sykdomRS3PEIBD-relatert artritt, Reaktiv artritt.

 • Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose

REV 008 Artrittsykdommene

Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk og differensialdiagnoser ved artrittsykdommene, herunder:

REV 009 Revmatologisk målrettet anamnese – klinisk presentasjon

 • LÆRINGSMÅL: Beherske opptak av en målrettet revmatologisk anamnese basert på klinisk presentasjon, inkludert typiske symptomer ved inflammatoriske smerter, relevante symptomer fra andre organsystemer og komorbiditeter relevant for diagnostikk og videre behandling.

REV 010 Ledd, rygg og andre relevante organsystemer – klinisk revmatologisk undersøkelse

 • LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av ledd, rygg og andre relevante organsystemer, inkludert perifer nevrologisk undersøkelse og kartlegging av ekstraartikulære manifestasjoner.

REV 011 Ledd, sener og tilgrensende strukturer – ultralydundersøkelse med standardprojeksjoner

 • LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre ultralydundersøkelse av ledd, sener og tilgrensende strukturer med standardprojeksjoner. Selvstendig kunne vurdere inflammatoriske, degenerative og andre strukturelle forandringer.

REV 012 Leddvæske – prøvetaking og mikroskopering

 • LÆRINGSMÅL : Beherske aspirasjon og videre diagnostikk av leddvæske, herunder selvstendig kunne mikroskopere og vurdere tilstedeværelse av celler og krystaller. Selvstendig kunne sikre adekvat prøvetaking for mikrobiologisk undersøkelse

REV 013 Laboratoriesvar. Tolkning ved artrittsykdommer

 • Ha god kunnskap om diagnostiske undersøkelser for revmatologiske sykdommer, herunder Selvstendig kunne tolke svar på relevante laboratorieundersøkelser.

REV 014 Bildediagnostikk utredning ved ledd, columna og organmanifestasjoner

 • LÆRINGSMÅL: Ha god kunnskap om indikasjon for bildediagnostisk utredning av perifere ledd, columna og andreorganmanifestasjoner. Selvstendig kunne velge egnet modalitet, herunder røntgen, CT, MR, PET, skjelettscintigrafi og andre metoder ved revmatisk sykdom.

REV 015 Behandling og Behandlingsretningslinjer

 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling av inflammatorisk revmatiske artrittsykdommer. Ha god kunnskap om aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer for revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondyloartritt.

REV 016. Skåring av sykdomsaktivitet og organskade

 • Beherske kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av revmatologisk sykdomsaktivitet og/eller organskade.

 REV 017. Anamnese ved etablerte revmatiske sykdommer

 • Beherske opptak av målrettet revmatologisk anamnese av pasienter med etablert sykdom med fokus på tidligere behandling, årsaker til endringer i tidligere behandlingsregimer og kompliserende komorbiditeter.

REV 018. Utprøvende behandling

 • Beherske behandling av pasienter som ikke har respondert på konvensjonell behandling, herunder ha kunnskap om behandling utenfor indikasjon.

REV 019. Ledd – punksjon, aspirasjon og injeksjon

 • LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av fingerledd, håndledd, albue, skulder, hofte, kne, ankel og tå-ledd.

REV 020 Seneskjeder og bursa – punksjon, aspirasjon og injeksjon

 • LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av seneskjeder og bursae

INFLAMMATORISKE REVMATISKE BINDEVEVSSYKDOMMER (Læringsmål REV 021-REV 033)

Dermatomyositt

Suzuki A, Kondoh Y, Taniguchi H, Tabata K, Kimura T, Kataoka K, Ono K, Hashisako M, Fukuoka J – Respiratory medicine case reports (2016). CC BY-NC-ND 4.0

REV 021

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose for systemiske bindevevssykdommer, herunder:

REV 022 Symptomer og kliniske sykdomsbilderHa god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diagnoser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom.REV 023 Utredning, diagnostisering og differensialdiagnoser

 • Selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentative diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 024 Undersøkelse av organer

 • Beherske målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av organer relevant for bindevevssykdommer.

REV 025 Blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver

 • Ha god kunnskap om metodene og tolkning av blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver relatert til inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 026 Kapillærmikroskopi

 • Beherske utførelse og tolkning av funn ved kapillærmikroskopi.
  Utdypende tekst Det vises til prosedyre. Minimum 50 prosedyrer er anbefalt.

REV 027 Urinmikroskopi – nefrittsediment 

 • Beherske urinmikroskopi og selvstendig kunne gjenkjenne et nefrittsediment og tolke funn i lys av sykehistorie og klinisk undersøkelse.

REV 028 Ultralydundersøkelse – fysikk, teknikk og innstillinger

 • Ha kunnskap om fysikk, grunnleggende teknikk og innstillinger ved ultralydundersøkelse, herunder av kar, ledd og store spyttkjertler.

REV 029 Akutte tilstander

 • Beherske diagnostikk og behandling av akutte og livstruende bindevevssykdommer og vaskulittsykdommer.

REV 030 Organmanifestasjoner ved Systemiske Bindevevssykdommer

 • Ha god kunnskap om organmanifestasjoner ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 031 Behandling: Initiering og oppfølging ved Systemiske Bindevevssykdommer

 • Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for inflammatorisk revmatiske bindevevssykdommer.

REV 032 Nyoppståtte bindevevssykdommer

 • Selvstendig kunne starte behandling, planlegge og gjennomføre oppfølging, herunder fastsetting av behandlingsmål, ved nyoppståtte bindevevssykdommer.

REV 033 Behandling av bindevevssykdommer: Behandlingsanbefalinger

 • Ha god kunnskap om evidens og erfaringsbaserte legemiddeltiltak, nasjonale og internasjonale behandlingsanbefalinger. Beherske målstyrt behandling. Beherske behandling av non-responder på konvensjonell behandling og bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon. Revmatologen skal ha god kunnskap innbefatter at legen behersker målstyrt legemiddelbehandling slik som angitt i behandlingsanbefalinger eller i henhold til akseptert og forsvarlig medisinsk praksis

INFLAMMATORISKE REVMATISKE VASKULITTSYKDOMMER (Læringsmål REV 034-REV 052)

Vaskulitt ved Granulomatøs polyarteritt (GPA).

Lima AM, Torraca Pde F, Rocha SP, Santiago CM, Ferraz FH – Anais brasileiros de dermatologia (2015 May-Jun). CC BY-NC 4.0

REV 034 Polymyalgia revmatika, Takayasus arteritt, Kjempecellearteritt, Polymyalgia nodosa med flere

REV 035 Immunkompleks vaskulitt (Goodpasture)

 • Ha kjennskap til epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture).

REV 036 Klassifikasjon av vaskulittsykdommer

 • Ha god kunnskap om ulike undergrupper av vaskulittsykdommer basert på ulike klassifikasjonskriterier, herunder kliniske og immunologiske kjennetegn.

REV 037 Klinisk undersøkelse

 • Beherske planlegging og utførelse av målrettet revmatisk klinisk undersøkelse av relevante organ som ledd, øye, hud og indre organer.

REV 038 Differensialdiagnoser ved vaskulitt

 • Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 039 Prioriteringer

 • Beherske identifiseringen av klinisk relevante problemstillinger og formulere en prioritering av disse, inkludert forklaringer/begrunnelse for valg ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 040 Utredning

 • Ha god kunnskap om metodene for utredning av systemiske vaskulittsykdommer, deres symptomer og organmanifestasjoner, herunder ved hjelp av: laboratorieprøver, bildediagnostikk, vevsprøver og andre organspesifikke undersøkelses metoder.

REV 041 Immunologiske teknikker og tolkning av prøveresultater

 • Kjenne til immunologiske teknikker og selvstendig kunne tolke resultatet av immunologiske prøver benyttet i diagnostikk av inflammatoriske revmatiske bindevevssykdommer.

REV 042 Bildediagnostikk

 • Ha god kunnskap om egnede modaliteter for bilde-diagnostisk utredning av revmatisk sykdom: CT, MR, PET og andre modaliteter.

REV 043 Ultralyd-undersøkelse av blodkar

 • Beherske grunnleggende teknikk og tolkning av funn ved UL-undersøkelse av kar.

REV 044 Klassifikasjonskriterier. REV 091 Registre for kvalitetssikring og Forskningsregistre 

 • Beherske klinisk klassifisering av vaskulittsykdommer etter gjeldende og anerkjente klassifikasjonskriterier og registrere informasjon i lokale, regionale eller nasjonale registre.

REV 045 Akutte og livstruende vaskulitt-tilstander

 • Selvstendig kunne gjenkjenne kliniske faresignaler og raskt prioritere riktig utredning og behandling ved akutte og livstruende tilstander hos pasienter med systemisk vaskulitt-sykdom.

REV 046 Organmanifestasjoner ved vaskulitt

 • Ha god kunnskap om organmanifestasjoner i systemiske vaskulittsykdommer som har betydning for prognose, valg av behandling og samhandling med andre spesialiteter.

REV 047 Behandlingsstart og oppfølging

 • Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for systemiske vaskulittsykdommer, inkludert fastsetting av behandlingsmål og målstyring av behandlingen.

REV 048 Evidensbasert og erfaringsbasert behandling

 • Ha god kunnskap om ulike evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak i systemiske vaskulittsykdommer.

REV 049 Kombinasjonsbehandlinger

 • Beherske indikasjonene for bruk av ulike legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser av sykdomsforløpet i systemiske vaskulittsykdommer.

REV 050 Behandlingsstrategi

 • Beherske planlegging, gjennomføring og oppfølging av behandling ved vaskulittsykdommer.

REV 051 Skåringssystemer for sykdomsaktivitet og organskade

 • Selvstendig kunne bruke kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av sykdomsaktivitet og/eller organskade inkludert bruk av relevante IKT- applikasjoner ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 052 Utprøvende behandling

 • Selvstendig kunne gjenkjenne pasienter med vaskulitt som ikke har respondert på konvensjonell behandling og kunne ta del i behandlingen av disse, herunder ha kunnskap om behandling utenfor indikasjon.

BARNEREVMATOLOGI (Læringsmål REV 053- REV 062)

Foto: PxHere

REV 053 Diagnostikk og behandling

 • Under supervisjon kunne diagnostisere og behandle barn og unge med revmatisk sykdom i samarbeid med relevant spesialist.

REV 054 Symptomer og funn, forskjeller fra voksne

 • Ha gode kunnskaper om presenterende symptomer, funn og sykdomskarakteristika hos barn i ulik alder, og om forskjeller mellom revmatisk sykdom hos barn og liknende sykdommer hos voksne.

REV 055 Behandling med legemidler

 • Ha kjennskap til de viktigste anti – revmatiske legemidler hos barn og spesielle forhold ved legemiddelvalg og oppfølging av medisineringen hos barn.

REV 056 Differensialdiagnoser

 • Ha god kunnskap om de viktigste differensialdiagnostiske overveielser ved revmatisk sykdom hos barn i ulike aldre.

REV 057 Ledd og sener. Ultralyd og injeksjoner

 • Ha god kunnskap om anatomiske forhold vedrørende ledd og sener hos barn i vekst. Under supervisjon kunne utføre en ultralydevaluering av ledd hos barn og unge og ha kunnskap om utførelse av ultralyd-veiledet leddinjeksjon på barn.

REV 058 Informasjon til pasient og pårørende. Psykososiale konsekvenser

 • Ha god kunnskap om betydningen av pasient- og pårørende-opplæring. Selvstendig kunne identifisere behov og anvende metoder og pedagogiske prinsipper for å drive pasient- og pårørende-opplæring tilpasset pasientens alder. Ha god kunnskap om de psykososiale konsekvensene av å vokse opp med og leve med en kronisk revmatisk sykdom og ha kunnskap om mulighetene for tiltak.

REV 059 Nasjonale kompetansesentre

 • Ha god kunnskap om relevante nasjonale kompetansesentre og deres tilbud.

REV 060 Vekstforstyrrelser

 • Ha kunnskap om vekstforstyrrelser i revmatiske sykdommer hos barn.

REV 061 Voksne med juvenile revmatiske sykdommer

 • Beherske igangsetting og kontinuerlig behandling/oppfølging av voksne pasienter med juvenile revmatiske sykdommer.

REV 062 Unge med revmatisk sykdom. Overgang til voksenrevmatologien

 • Ha god kunnskap om utfordringer og muligheter for unge med revmatisk sykdom som går over til oppfølging i voksenrevmatologien.

ANDRE RELEVANTE TILSTANDER (Læringsmål REV 063-REV 077)

IgG4 relatert sykdom.

Li W, Chen Y, Sun ZP, Cai ZG, Li TT, Zhang L, Huang MX, Hua H, Li M, Hong X, Su JZ, Zhang ZY, Liu YY, He J, Li ZG, Gao Y, Yu GY – Arthritis research & therapy (2015). CC BY 4.0

REV 063 Ikke-inflammatoriske ledd-, muskel og skjelettsymptomer. Innledende behandling

REV 064 Differensialdiagnostikk av muskel-skjelettsykdommer

 • Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- skjelettsystemet.

REV 065 Artrose. Bildediagnostikk og henvisningspraksis

 • Beherske diagnostikk og behandling av degenerative leddsykdommer/artrose, med ultralyd og annen relevant bildediagnostikk, samt kjenne til kriterier for å henvise til annen relevant spesialist.

REV 066 Artrose Behandling

 • Selvstendig kunne igangsette medikamentell behandling ved artrose, og ha kunnskap om og kunne henvise til ikke-medikamentell behandling av artrose.

REV 067 Krystallartritter

 • Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette aktuell behandling av krystallartritter, herunder urinsyregikt og kalsiumpyrofosfatartritt.

REV 068 Arthritis urica (Urinsyregikt) og komorbiditet

 • Beherske igangsetting av behandling og oppfølging av pasient med arthritis urica og betydelig kompliserende komorbiditet.

REV 069 Urinsyrekrystaller og kondrokalsinose-krystaller; mikroskopi av leddvæske

 • Beherske utførelse av mikroskopi av leddvæske med tanke på undersøkelse for urinsyrekrystaller og kondrokalsinose-krystaller.

REV 070 Smertetilstander

 • Beherske diagnostikk og behandling av kroniske ikke-inflammatoriske smertetilstander.

REV 071 Fibromyalgi

 • Selvstendig kunne diagnostisere fibromyalgi og gi behandlingsråd til primærhelsetjenesten.

REV 072 Regionalt Smertesyndrom

 • Ha kunnskap om og under supervisjon bidra til diagnostikken ved regionalt smertesyndrom.

REV 073 Metabolske tilstander i revmatologi

 • Ha god kunnskap om aktuell behandling av metabolske tilstander assosiert med revmatisk sykdom, herunder hemokromatose og andre beinsykdommer.

REV 074 Løfgrens syndrom og annen sarkoidose

 • Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette diagnostikk og behandling ved Løfgrens syndrom. Selvstendig kunne gjenkjenne andre sykdomsmanifestasjoner ved sarkoidose og henvise til relevant spesialist.

REV 075 Primærtumorer, leddnære

 • Selvstendig kunne oppdage primærtumorer i ledd og leddnære strukturer.

REV 076 Autoinflammatoriske sykdommer

 • Ha god kunnskap om autoinflammatoriske sykdommer som kronisk residiverende multifokal aseptisk osteomyelitt, familiær middelhavsfeber og andre autoinflammatoriske febersykdommer.

REV 077 Septisk artritt

Selvstendig kunne gjenkjenne septisk artritt, og bistå i diagnostikk og behandling av tilstanden.

REVMATISK SYKDOM I UTVALGTE BEHANDLINGSGRUPPER (Læringsmål REV 078-REV 079)

Foto: PxHere

Rev 078 Svangerskap, fødsel og amming

 • Ha kunnskap om behandlingsmuligheter under svangerskap, fødsel og amming og selvstendig kunne gi råd i forbindelse med svangerskapsplanlegging.

REV 079 Geriatriske pasienter

 • Ha god kunnskap om geriatriske pasienter med revmatisk sykdom og selvstendig kunne gjøre vurderinger av polyfarmasi og palliasjon.

HUDSYKDOMMER (REV 080)

REV 080 Hudmanifestasjoner

 • Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hudmanifestasjoner ved revmatiske sykdommer, herunder legemiddelreaksjoner, maligne sykdommer, psoriasis og erythema nodosum.

ØYESYKDOMMER (Læringsmål REV 081)

REV 081  Øyemanifestasjoner

 • Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av øye manifestasjoner ved revmatiske sykdommer og ved bruk av antirevmatiske legemidler.

FARMAKOLOGI (REV 082- REV 084 + REV 149)

Fot: PxHere

REV 082 Tilpasset legemiddelbehandling

 • Beherske individuelt tilpasset legemiddelbehandling under hensyn til alder, kjønn, organfunksjon og komorbiditet og ha god kunnskap om legemiddelrelaterte problemer. Ha god kunnskap om virkningsmekanismer, dosering, indikasjoner, kontraindikasjoner, monitorering og legemiddelsikkerhet/bivirkninger av legemidler brukt i behandling av revmatiske sykdommer.

REV 083 Vaksinasjon

 • Ha god kunnskap om retningslinjer for vaksinasjon, både av den generelle befolkning og av immunsupprimerte pasienter.

REV 084 Behandlingssvikt

 • Ha god kunnskap om årsaker til primær og sekundær behandlingssvikt og implikasjoner for videre behandling, herunder kunnskap om prinsippene for medikamentmålinger i serum.

REV 149 Medikamenter og Nyresykdom

 • Ha kunnskap om farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold ved nyresykdom. Selvstendig kunne foreta medisinjustering ut fra kjennskap til nyrefunksjon og legemiddelets elimineringsprofil / nefro-toksisitet.

IKKE-MEDIKAMENTELL BEHANDLING (REV 085- REV 090)

Foto: PxHere

REV 085 Evidens og erfaringsbasert behandling; Revmakirurgi og Rehabilitering

 • Ha god kunnskap om aktuelle evidens- og erfaringsbaserte ikke-medikamentelle revmatologiske behandlingsmuligheter, herunder funksjonsbevarende kirurgi og identifisering av rehabiliteringsbehov.

REV 086 Revmakirurgi

 • Ha kjennskap til kirurgiske behandlingsmuligheter, indikasjon og komplikasjoner ved kirurgisk behandling av revmatisk sykdom og kunnskap om tilstander som bør henvises til revmakirurgi / ortoped.

REV 087 Rehabilitering

 • Selvstendig kunne identifisere rehabiliteringsbehov hos enkeltpasienter og bidra til igangsettelse av rett rehabilitering på rett nivå.

REV 088 Rehabilitering. Behandlingsprinsipper

 • Ha kunnskap om aktuelle behandlingsprinsipper benyttet ved rehabilitering i revmatologi.

REV 089 Samarbeidende helsepersonell

 • Ha kjennskap til ikke-farmakologiske tiltak som også ytes fra samarbeidende helsepersonell.

REV 090 NAVs tjenester

 • Selvstendig kunne gi sykdomsrelevante innspill til NAVs tjenester, herunder vurdering av arbeidsevne hos pasienter med revmatologisk sykdom, anskaffelse av hjelpemidler.

AKADEMISK KOMPETANSE (Læringsmål REV 091-092)

REV 091 Kvalitetsregistre

 • Ha god kunnskap om lokale, regionale og nasjonale kvalitetsregister for revmatiske sykdommer og hvordan en kan bidra til registreringen av disse og delta i arbeidet om hvordan resultatene kan anvendes.

REV 092 Forskningsprosjekter

 • Ha god kunnskap om metodologiske og praktiske utfordringer ved gjennomføring av basalmedisinske og kliniske forskningsprosjekter og under veiledning bidra til forskningsaktivitet/kvalitetssikre informasjonsinnsamling.

Akutt indremedisin (Læringsmål REV 094- REV 102)

REV 094 Lede hjertestansteam

 • Revmatologen skal beherske resuscitering ved hjertestans med bruk av gjeldende AHLR-algoritme. Selvstendig kunne lede hjertestansteam sammen med andre faggrupper i tråd med etablerte retningslinjer.

Læringsmål REV 095. Sirkulasjonssvikt

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om årsaker, patofysiologi og behandling av de ulike typer sirkulasjonssvikt (sjokk): kardiogent sjokk, hypovolemisk sjokk, septisk sjokk, anafylaktisk sjokk

Læringsmål REV 097. Akutt koronarsykdom

 • Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og behandling av akutt koronarsyndrom.

Læringsmål REV 098. Akutt lungeødem.

 • Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og behandling ved akutt lungeødem.

Læringsmål REV 099. Brystsmerter og dyspne

 • Revmatologen skal selvstendig kunne utrede symptombilder med brystsmerter og dyspne med henblikk på kardiale og ikke-kardiale årsaker.

Læringsmål REV 100. Akutt arytmi

 • Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og akuttbehandling av arytmier.

Læringsmål REV 101. Forgiftninger

 • Revmatologen skal selvstendig kunne behandle akutte forgiftninger. Ha kunnskap om ABCDE-behandlingsprinsipp. Beherske samhandling med Giftinformasjonen.

Læringsmål REV 102. Allergiske reaksjoner

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om og selvstendig kunne behandle de vanligste allergiske sykdomstilstandene.  Selvstendig kunne gjenkjenne og initiere behandling av akuttallergiske reaksjoner, herunder anafylaksi og angioødem. Kjenne gjeldende behandlingsalgoritmer.

Læringsmål REV 103.  Hjerneslag.

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om de tre hovedformer for hjerneslag – kardiale, småkarsykdom og storkarsykdom. Selvstendig beherske diagnostikk, og under supervisjon kunne iverksette trombolysebehandling av hjerneslag og TIA. Selvstendig kunne henvise videre til nevroradiologisk intervensjon når indisert.

Læringsmål REV 104. Koma

 • Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og håndtering av komatøse pasienter.

Læringsmål REV 105. Epilepsi-kramper

 • Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og behandling ved krampeanfall/epilepsi.

Læringsmål REV 106. Væske og elektrolytter

 • Revmatologen skal under supervisjon kunne diagnostisere forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen, og initialt behandle med intravenøs væske, diuretika og elektrolytter. Ha kunnskap om følgende forstyrrelser: hyponatremi, inklusive kronisk hyponatremi, hypernatremi, hypokalemi, hyperkalemi, hypokalsemi, hyperkalsemi, hypofosfatemi, hypomagnesemi.

Læringsmål REV 107. syre-base. alkalose, acidose

 • Revmatologen skal ha kunnskap om og vurderingskompetanse ved ulike syre-/baseforstyrrelser, herunder: respiratorisk acidose, respiratorisk alkalose, metabolsk acidose, metabolsk alkalose, «blandede typer».

Læringsmål REV 108. Parenteral ernæring

 • Revmatologen skal under supervisjon kunne gi intravenøs væskebehandling og bruke parenteral ernæring hos alvorlig syke pasienter.

Andre generelle læringsmål (REV 109)

Læringsmål REV 109. Ernæring

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om vanlige ernæringsmessige problemer, herunder hos eldre. Selvstendig kunne identifisere ernæringssvikt ved hjelp av gjeldende screeningverktøy og ha god kunnskap om problemer knyttet til re-ernæring.

Hjertesykdommer (REV 110- REV 124)

Læringsmål REV 110. EKG

 • Revmatologen skal under supervisjon kunne tolke EKG ved ulike presentasjonsformer av iskemisk hjertesykdom, arytmier, perikardsykdom og kardiomyopatier. Under supervisjon kunne utføre og tolke arbeids-EKG.

Læringsmål REV 111. Koronarsykdom

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om patogenesen ved koronarsykdom, hvilke forhold som avgjør presentasjonsformen (stabil koronarsykdom, ustabil angina, NSTEMI og STEMI) og hvilken betydning dette har for prognose og behandling.

Læringsmål REV 112. Synkope

 • Revmatologen skal beherske utredning og initial behandling av synkope.

Læringsmål REV 113. rytmeforstyrrelser

 • Revmatologen skal under supervisjon kunne håndtere frekvens- og rytmebehandling ved atrieflimmer/-flutter, samt prinsippene for antikoagulasjonsbehandling.

Læringsmål REV 115. hjerteklaffer

 • Revmatologen skal ha kjennskap til medisinsk behandling og oppfølging av pasienter med ulike klaffesykdommer, herunder endokardittprofylakse og antikoagulasjon ved klaffeproteser.

Læringsmål REV 116. Endokarditt

 • Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere pasienter som må utredes for endokarditt samt kjenne diagnostiske kriterier og starte utredning ved mistanke om endokarditt. Selvstendig kunne initiere empirisk antimikrobiell behandling ved endokarditt.

Læringsmål REV 117. Perikarditt

 • Revmatologen skal beherske diagnostikk, utredning og behandling ved akutt perikarditt.

Læringsmål REV 118. Hjertesvikt

 • Revmatologen skal ha kunnskap om patogenese, patofysiologi og årsaksforhold ved hjertesvikt. Beherske initial diagnostikk av hjertesvikt, herunder enkel ekkokardiografisk undersøkelse, vurdere røntgen thorax, EKG-forandringer og biokjemiske analyser.

Læringsmål REV 119. Kronisk hjertesvikt-behandling

 • Revmatologen skal under supervisjon kunne håndtere medikamentell behandling av pasienter med kronisk hjertesvikt.

Læringsmål REV 120. Dyslipidemi

 • Revmatologen skal selvstendig kunne utrede og behandle pasienter med dyslipidemi.

Læringsmål REV 122. Hjertefeil

 • Revmatologen skal kjenne til de vanligste medfødte hjertefeil, herunder ASD, VSD, coarctatio.

Læringsmål REV 123. Pulmonal hypertensjon

 • Revmatologen skal ha kunnskap om ulike årsaker til pulmonal hypertensjon og utredning av disse.

Læringsmål REV 124. Forebyggende tiltak mot risikofaktorer

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om indikasjon for og nytte av intervensjon ved: hypertensjon, røyking, dyslipidemi, diabetes mellitus, fysisk inaktivitet, overvekt og metabolsk syndrom.

Lungesykdommer (REV 125- REV 131)

Læringsmål REV 125. Dyspne

 • Revmatologen skal kjenne de fysiologiske mekanismene bak de vanligste respirasjonsforstyrrelsene og kunne gjøre en selvstendig vurdering av pasienter med dyspnoe, stridor og andre respiratoriske symptomer, samt iverksette utredning og behandling. Kjenne de ekstrapulmonale årsakene til respirasjonssvikt.

Læringsmål REV 126. Lungefunksjonstester

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om indikasjon, nytte og begrensninger av PEF-måling og spirometri. Selvstendig kunne tolke flow-volumkurve og spirometri.

Læringsmål REV 127. KOLS, Astma

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om KOLS og astma, og selvstendig kunne utføre diagnostikk og akuttbehandling.

Læringsmål REV 128. Pneumoni

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om pneumoni/nedre luftveisinfeksjoner, samt selvstendig kunne utføre diagnostikk og akuttbehandling. Ha kunnskap om komplikasjoner som empyem og lungeabscess.

Læringsmål REV 129. Tuberkulose i lunger, pleuravæske, søvnapne, lungeinfeksjoner hos immunsupprimerte, fremmedlegeme

 • Revmatologen skal ha kunnskap om lungetuberkulose, pleuraeffusjoner, obstruktivt søvnapnesyndrom, lungeinfeksjoner hos immunsupprimerte og fremmedlegeme i luftveier.

Læringsmål REV 130. Bronkoskopi

 • Revmatologen skal kjenne til indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner ved bronkoskopi og lunge- og pleurabiopsier.

Læringsmål REV 131. CT thoraks

 • Ha god kunnskap om indikasjon, utførelse og begrensninger ved røntgen og CT av thorax, og ved røntgen thorax selvstendig kunne tolke funn av luftholdighet, fortetninger, interstitielt ødem, frakturer, subkutant emfysem og luft/væske i pleurahulen.

Nyresykdommer (REV 132-REV 149)

Læringsmål REV 132. Tubulointerstitiell og glomerulær nyresykdom.

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om nyremedisinske symptombilder, og beherske initial utredning ved akutt tubulointerstitiell og glomerulær nyresykdom.

Læringsmål REV 133. Nefritt

 • Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere og under supervisjon håndtere pasienter med nefrotisk og nefrittisk presentasjon og rask progredierende glomerulonefritt.

Læringsmål REV 134. Kronisk nyresykdom, diagnostisere

 • Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere og klassifisere grad av kronisk nyresykdom.

Læringsmål REV 135. Kronisk nyresykdom, komplikasjoner 

 • Revmatologen skal kjenne prinsippene for hvordan begrense videre progresjon av kronisk nyresykdom. Ha kunnskap om komplikasjoner av kronisk nyresykdom, herunder kardiovaskulær sykelighet.

Læringsmål REV 136. Nyrer og metabolske komplikasjoner

 • Revmatologen skal ha kunnskap om de metabolske komplikasjonene ved nyresykdom, herunder elektrolyttforstyrrelser, syre-/baseforstyrrelser og forstyrrelser i mineralmetabolismen.

Læringsmål REV 137. Henvise til nefrolog

 • Revmatologen skal under supervisjon kunne vurdere hvilke pasienter som skal henvises til videre oppfølging av spesialist i nyresykdommer samt hastegrad av oppfølg

Læringsmål REV 138. Nyreskade påvise og behandle

 • Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere og klassifisere akutt nyreskade, samt påvise og reversere pre- og postrenale årsaker. Ha kunnskap om medikamentelle, infeksiøse og toksiske årsaker til akutt nyreskade.

Læringsmål REV 139. Kronisk nyresykdom

 • Revmatologen skal ha kunnskap om akutt på kronisk nyresykdom og under supervisjon kunne behandle dette.

Læringsmål REV 140. Hypertensjon

 • Revmatologen skal under supervisjon kunne utrede og behandle pasienter med hypertensjon. Under supervisjon kunne diagnostisere og behandle hypertensive kriser, herunder oftalmoskopi for å identifisere papilleødem. Under supervisjon kunne utrede sekundære årsaker til hypertensjon, samt identifisere og forebygge endeorganskade ved hypertensjon.

Læringsmål REV 141. Plasmaferese

 • Revmatologen skal ha kjennskap til indikasjoner for og gjennomføring av plasmaferese.

Læringsmål REV 142. Farmakokinetkk

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om hvordan farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold endres ved nyresykdom. Selvstendig kunne foreta medisinjustering ut fra kjennskap til nyrefunksjon og legemiddelets elimineringsprofil/nefrotoksisitet.

Læringsmål REV 143. Akutt nyresykdom, diagnostisere

 • Revmatologen skal selvstendig kunne identifisere og klassifisere akutt nyreskade.

Læringsmål REV 144. Akutt nyresykdom, behandle

 • Revmatologen skal selvstendig kunne påvise og reversere pre- og postrenale årsaker til akutt nyreskade og eliminere andre bakenforliggende årsaker, herunder medikamenter, infeksjoner og toksiner.

Læringsmål REV 145. Kronisk nyresvikt, diagnostisere og behandle

 • Revmatologen skal ha kunnskap om diagnostikk og behandling ved akutt forverring av kronisk nyresykdom.

Læringsmål REV 146. Hypertensjon

 • Revmatologens kal ha kunnskap om utredning og behandling av hypertensjon.

Læringsmål REV 147. Hypertensjon, sekundær

 • Revmatologen skal under supervisjon kunne utrede sekundære årsaker til hypertensjon, og kunne identifisere og forebygge endeorganskade ved hypertensjon.

Læringsmål REV 149. Farmakokinetikk

 • Revmatologen skal ha kunnskap om farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold ved nyresykdom. Selvstendig kunne foreta medisinjustering ut fra kjennskap til nyrefunksjon og legemiddelets elimineringsprofil/ nefrotoksisitet.

Fordøyelsessykdommer (REV 150- 161)

Læringsmål REV 150. Blødning

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om diagnostikk og initial behandling av gastrointestinal blødning ved hematemese, melena og anemi, herunder kartlegging av alvorlighetsgrad og vurdering av hastegrad for henvisning til endoskopi eller annen intervensjon. Under supervisjon kunne stabilisere pasienter med gastrointestinal blødning, herunder kunne korrigere koagulopati.

Læringsmål REV 151. Kvalme, oppkast, diare

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om diagnostikk og behandling av tilstander med kvalme, oppkast, diaré og obstipasjon og selvstendig kunne utføre kartlegging av alvorlighetsgrad.

Læringsmål REV 152. Magesmerter

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om diagnostikk og behandling av tilstander med magesmerter, og selvstendig kunne utføre kartlegging av alvorlighetsgrad.

Læringsmål REV 153. Ikterus, ascites

 • Revmatologen skal ha kunnskap om diagnostikk og behandling av tilstander med ikterus og ascites, og under supervisjon kunne utføre kartlegging av alvorlighetsgrad.

Læringsmål REV 154. Øsofagus

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om diagnostikk og behandling av sykdommer i øsofagus, herunder reflukssykdom, varicer og motilitetsforstyrrelser. Ha kunnskap om tilstander som krever videre utredning av spesialist, herunder strikturer og stenoser.

Læringsmål REV 155. Gastritt

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om diagnostikk og behandling av sykdommer i ventrikkel og duodenum, herunder ulcus, gastritt, helicobacter-infeksjon og funksjonelle lidelser i øvre gastrointestinaltraktus.

Læringsmål REV 156. cøliaki, tynntarm

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om diagnostikk og behandling av sykdommer i tynntarm, herunder cøliaki og andre malabsorbsjonstilstander

Læringsmål REV 157. Tykktarm

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om diagnostikk og behandling av sykdommer i tykktarm, herunder inflammatorisk tarmsykdom. Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av irritabel tarmsykdom, divertikkelsykdom og andre årsaker til tykktarmsbetennelse, herunder pseudomembranøs og mikroskopisk kolitt.

Læringsmål REV 158. Leversykdommer

 • Revmatologen skal ha kunnskap om diagnostikk og behandling av leversykdommer, herunder: alkoholbetingede, medikamentutløste og andre toksiske, fettleversykdom og andre metabolske, virushepatitter og andre infeksiøse, autoimmune, genetiske, vaskulære.

Læringsmål REV 159. Galleveier

 • Revmatologen skal ha kunnskap om diagnostikk og behandling av sykdommer i galleveiene, herunder gallestenssykdom og strikturer i galleveiene.

Læringsmål REV 160. Gastrointestinal kreft

 • Revmatologen skal ha kunnskap om diagnostikk, utredning og behandling av kreftsykdommer i gastrointestinaltraktus, herunder karsinomer, nevroendokrine svulster og lymfomer.

Læringsmål REV 161. Medikamentelle bivirkninger i mage-tarm

 • Revmatologen skal ha kunnskap om diagnostikk og behandling av medikamentbivirkninger i mage og tarm, og kjenne til hvilke medikamenter som kan gi bivirkninger og organskade i hvilke abdominalorganer.

Endokrine tilstander (REV 162-REV 168)

Læringsmål REV 073. hemokromatose og beinsykdommer

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om aktuell behandling av metabolske tilstander assosiert med revmatisk sykdom, herunder hemokromatose og andre beinsykdommer.

Læringsmål REV 106. Væske og elektrolytter

 • Revmatologen skal under supervisjon kunne diagnostisere forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen, og initialt behandle med intravenøs væske, diuretika og elektrolytter. Ha kunnskap om følgende forstyrrelser: hyponatremi, inklusive kronisk hyponatremi, hypernatremi, hypokalemi, hyperkalemi, hypokalsemi, hyperkalsemi, hypofosfatemi, hypomagnesemi.

Læringsmål REV 107. Syre-base

 • Revmatologen skal ha kunnskap om og vurderingskompetanse ved ulike syre-/baseforstyrrelser, herunder: respiratorisk acidose, respiratorisk alkalose, metabolsk acidose, metabolsk alkalose, «blandede typer».

Læringsmål REV 136. elektrolytter, syre-base

 • Revmatologen skal ha kunnskap om de metabolske komplikasjonene ved nyresykdom, herunder elektrolyttforstyrrelser, syre-/baseforstyrrelser og forstyrrelser i mineralmetabolismen

Læringsmål REV 162. hypo- og hyperglykemi

 • Revmatologen skal beherske diagnostikk og behandling av hypoglykemi, hyperglykemi og diabetisk ketoacidose.

Læringsmål REV 163. hyperosmolær koma

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om behandling av non-ketotisk hyperosmolært koma.

Læringsmål REV 164. Binyrebarksvikt

 • Revmatologen skal ha kunnskap om symptomer/tegn ved akutt binyrebarksvikt (Addisons sykdom). Beherske initial behandling av akutt binyrebarksvikt og Addisonkrise.

Læringsmål REV 165. Osteoporose

 • Revmatologen skal ha kunnskap om utredning og behandling av osteoporose.

Læringsmål REV 166. Feokromocytom

 • Revmatologen skal ha kjennskap til symptomer og utredning ved feokromocytom.

Læringsmål REV 167. beintetthetsmåling

 • Revmatologen skal ha kunnskap om undersøkelsesprinsippene og beherske tolking av beintetthetsmåling, samt annen utredning og behandling av osteoporose.

Infeksjonssykdommer (REV 168- 185)

Læringsmål REV 168. Alvorlighetsgrad og skåringsvektøy

 • Selvstendig kunne vurdere klinisk alvorlighetsgrad av infeksjonssykdom ved bruk av gjeldende anerkjente skåringsverktøy.

Læringsmål REV 169. Sepsis

 • Revmatologen skal selvstendig kunne bruke de rådende skåringskriteriene om faresignaler ved truende septisk sjokk. Selvstendig kunne finne sannsynlig fokus for sepsis og initiere adekvate videre undersøkelser. Selvstendig kunne iverksette initial antibiotikabehandling og støttebehandling ved sepsis.

Læringsmål REV 170. Pneumoni

 • Revmatologen skal selvstendig kunne ta opp anamnese med hensyn til sannsynlige mikrober som årsak til pneumoni, særlig etter utenlandsopphold. Selvstendig kunne vurdere forventet følsomhet for antibiotika og iverksette behandling.

Læringsmål REV 171. Lungetuberkulose

 • Revmatologen skal selvstendig kunne gjenkjenne kliniske symptomer og tegn som kan indikere lungetuberkulose. Ha god kunnskap om videre utredning og isolasjonsrutiner.

Læringsmål REV 172. Smittevern ved lungeinfeksjon

 • Revmatologen skal ha kunnskap om smitteverntiltak ved særlig smittsomme lungeinfeksjoner.

Læringsmål REV 173. Urinveisinfeksjon

 • Revmatologen skal selvstendig kunne vurdere klinisk mistanke om UVI og rekvirere relevante videre prøver og undersøkelser. Selvstendig kunne gjenkjenne tegn/prøveresultater som tilsier rask handling, samt iverksette behandling.

Læringsmål REV 174. Urinveiskateter

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om indikasjoner og kontraindikasjoner ved bruk av blærekateter og pyelostomikateter.

Læringsmål REV 175. Smittevern ved gastoenteritt

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om utredning, og selvstendig kunne behandle og iverksette smitteverntiltak ved akutt gastroenreritt.

Læringsmål REV 176. Clostridium 

 • Revmatologen skal ha kunnskap om utredning, isolasjonsrutiner og behandling av Clostridium difficileenterokolitt. Ha kunnskap om symptomer og tegn på komplikasjoner.

Læringsmål REV 177. Smittevern ved virale hepatitter

 • Revmatologen skal ha kunnskap om utredning, smitteverntiltak og behandling av virale hepatitter.

Læringsmål REV 178. Erysipelas

 • Revmatologen skal selvstendig kunne vurdere utredning og behandling samt differensialdiagnoser ved erysipelas/cellulitt.

Læringsmål REV 179. Nekrotiserende fasciitt

 • Revmatologen skal selvstendig kunne gjenkjenne kliniske tegn ved nekrotiserende fasciitt, og selvstendig kunne iverksette nødvendige behandlingstiltak.

Læringsmål REV 180. Feber, infeksjon etter utenlandsopphold

 • Revmatologen skal ha kunnskap om de hyppigste årsaker til feber, importdiaré og andre infeksjoner hos hjemvendte reisende, samt ha kunnskap om adekvate tiltak for videre utredning.

Læringsmål REV 181. Importsmitte, MRSA, VRE, ESBL

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om de til enhver tid gjeldende anbefalinger når det gjelder importsmitte av resistente mikrober herunder MRSA, VRE og ESBL. Ha god kunnskap om adekvate videre undersøkelser, prøvetaking og isolasjonsrutiner.

Læringsmål REV 182. Infeksjon i proteser og graft

 • Revmatologen skal ha kjennskap til symptomer og tegn som indikerer infeksjon i protese, graft eller annet fremmedlegeme. Ha kjennskap til prinsipper for dannelse, forebygging og behandling av biofilm.

Læringsmål REV 183. Ervervet immunsvikt

 • Revmatologen skal ha kunnskap om og under supervisjon fra spesialist kunne iverksette adekvat antimikrobiell og støttebehandling hos pasienter med ervervet immunsvikt på grunn av: HIV, kreftsykdom, nyresvikt, bruk av immunmodulerende legemidler som cytostatika og biologiske legemidler.

Læringsmål REV 184. Isolasjon og hygienetiltak

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om personlig smittevern og selvstendig kunne gjennomføre grunnleggende isolasjonsrutiner og hygienetiltak.

Læringsmål REV 185. Antibiotikaresistens

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om antibiotikaresistens. Selvstendig kunne velge rasjonell antibiotikabehandling ut fra rådende resistensforhold.

Blodsykdommer (REV 186- 193)

Læringsmål REV 186. Anemi

 • Revmatologen skal selvstendig kunne diagnostisere og behandle de vanligste anemier.

Læringsmål REV 187. Tromboemboli

 • Revmatologen skal selvstendig kunne diagnostisere og behandle venøse tromboser og lungeemboli. Ha god kunnskap om laboratorieovervåkning, samt dosering og varighet av antikoagulasjonsbehandling.

Læringsmål REV 188. Blødningskomplikasjoner

 • Revmatologen skal ha kjennskap til hvordan man behandler blødningskomplikasjoner, inkludert bruk av motmidler (antidot).

Læringsmål REV 189. leukemier, lymfom, myelomatose

 • Revmatologen skal ha kunnskap om symptomer og utreding av akutte og kroniske leukemier, MGUS, myelomatose, lymfomer, myelofibrose, polycytemia vera og essensiell trombocytose

Læringsmål REV 190. Transfusjon

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om generelle indikasjoner og rutiner for transfusjon av blodprodukter, samt kjenne til og selvstendig kunne håndtere de viktigste transfusjonsreaksjoner.

Læringsmål REV 191. Hemokromatose

 • Revmatologen skal ha kjennskap til utredning og behandling av hemokromatose.

Læringsmål REV 193. Transfusjon (duplikat av REV REV 190)

 • Revmatologen skal ha god kunnskap om generelle indikasjoner og rutiner for transfusjon av blodprodukter, samt kjenne til og selvstendig kunne håndtere de viktigste transfusjonsreaksjoner.

Nevrologi (REV 194-REV 197)

Læringsmål REV 194. Nevrofysiologi

 • Revmatologen skal selvstendig kunne utføre og tolke klinisk nevrologisk undersøkelse, med vekt på å skille perifere fra sentrale utfall, skille globale og fokale utfall og vurdere lateralisering av utfall. Selvstendig kunne utføre eller henvise til supplerende diagnostikk og kjenne til indikasjon for nevrofysiologiske undersøkelser, herunder EEG.

Læringsmål REV 195. Kramper-epilepsi

 • Revmatologen skal beherske diagnostikk og behandling av krampeanfall/epilepsi. Beherske diagnostikk av koma av ukjent årsak. Beherske diagnostikk og initial behandling ved forhøyet intrakranielt trykk. Beherske diagnostikk av truende tverrsnittslesjon.

Læringsmål REV 196. Nevrologi med leddsymptomer

 • Under supervisjon kunne gjenkjenne nevrologiske tilstander med leddsymptomer, og henvise til relevant spesialist.

Læringsmål REV 197. Hodepine, MS, Parkinson, myasteni, svimmelhet

 • Revmatologen skal ha kunnskap om diagnostikk og initial behandling av andre nevrologiske tilstander, herunder: hodepinesyndromer, inkludert sinusvenetrombose, akutt polyradikulitt, presentasjon og komplikasjoner av multippel sklerose, Mb Parkinson, myastenia gravis og hjerneabscess, svimmelhet

Psykiatri (REV 198-REV 199)

Læringsmål REV 198. Somatisk og psykisk sykdom

 • Revmatologen skal ha kunnskap om utfordringer som måtte oppstå hos pasienter med samtidig somatisk og psykisk sykdom.

Læringsmål REV 199. Angst, depresjon, fatigue, psykose

 • Revmatologen skal ha kunnskap om depresjon, angst, fatigue, selvmordsrisiko, forvirring, psykose, rus og andre psykiske uttrykksformer.

Maligne sykdommer (REV 200-REV 201)

Læringsmål REV 200. Kreftutredning

 • Revmatologen skal ha kunnskap om kreftutredning og under supervisjon kunne igangsette utredning av pasienter med mistanke om malign sykdom.

Læringsmål REV 201. Revmatiske symptomer ved kreft

 • Revmatologen skal ha kunnskap om revmatiske symptomer ved maligne sykdommer.

Komplett liste over Helsedirektoratets kliniske læringsmål for spesialistutdanning i Revmatologi (lenker til Helsedirektoratet)

Komplett liste 

Akademisk kompetanse

Akutt indremedisin

Andre generelle læringsmål

Andre relevante tilstander

Barnerevmatologi

Basiskompetanse

Blodsykdommer

Endokrinologi

Farmakologi

Fordøyelsessykdommer

Hjertesykdommer

Hudsykdommer

Ikke-medikamentelle behandlingsmuligheter

Indremedisin basiskompetanse

Inflammatoriske artrittsykdommer

Inflammatoriske revmatiske vaskulittsykdommer

Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer

Infeksjonssykdommer

Lungesykdommer

Maligne sykdommer

Nevrologi

Nyresykdommer

Psykiatri

Revmatisk sykdom i utvalgte behandlingsgrupper

Øyesykdommer

Felles Kompetansemål

Anbefalte Læringsaktiviteter

Attester og Skjema

Regler for gammel spesialistutdanning

Loading